Zakład Dekarski powstał w roku 1985 , a od roku 2005 firma istnieje pod nazwą „DACHY” Janusz Truchanowski. Od szeregu lat remontowała budynki administrowane przez KWK Bielszowice, następnie Rudzkiej Spółki Węglowej, a w latach 1995-2014 remontowała budynki administrowane przez M.G.S.M „Perspektywa”. Oprócz zamówień realizowanych dla w/w firm Zakład wykonywał usługi dla innych odbiorców min. dla Fabryki Drutów i wyrobów z drutu w Gliwicach, P.H.P.U Traffic – Zbyt S.C. W Bytomiu, Wspólnot Mieszkaniowych w Gliwicach, Wspólnot Mieszkaniowych w Zabrzu, Wielobranżowej Spółdzielni Rzemieślniczej w Tarnowskich Górach, ZPBE Energopomiar – Elektryka w Gliwicach, Spółdzielni Mieszkaniowej „LUIZA” w Zabrzu, Gliwickiego Aeroklubu, Medycznej Szkole Policealnej Województwa Śląskiego, firmie Avantor Performance Materials Poland Spółka Akcyjna w Gliwicach, Clearex Sp. z o.o.  w Chorzowie, firmie POCH S.A w Gliwicach i dla wielu prywatnych odbiorców).